Arsacal
button
button
button
button


De Geest geeft je moed om het goede te doen

Vormselviering Indonesische gemeenschap

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 november 2023 - 375 woorden
De Geest geeft je moed om het goede te doen
High tea na afloop, in de zaal naast de kerk
High tea na afloop, in de zaal naast de kerk
De Geest geeft je moed om het goede te doen

Op zon­dag 5 no­vem­ber was ik in Am­stel­veen bij de KKI, de Indonesische ge­meen­schap, voor de vie­ring van het heilig Vormsel en de aan­stel­ling van zeven bui­ten­ge­woon be­die­naren van de heilige communie. Een mooie en fees­te­lij­ke vie­ring en na­tuur­lijk was er daarna een gezellige ont­moe­ting van de ge­meen­schap, met een "high tea".

Vor­me­lin­gen en bui­ten­ge­woon be­die­naars

Er waren 11 vor­me­lin­gen en 7 kan­di­da­ten die tot bui­ten­ge­woon be­die­naars wer­den aan­ge­steld. De vor­me­lin­gen waren van alle leeftij­den, de oudste zelfs ruim tach­tig jaar oud. De kan­di­da­ten die tot bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie wer­den aan­ge­steld, had­den de cursus gevolgd die door het bisdom daarvoor is ingericht en met een aanbeveling van de cursus­lei­der, ple­baan-deken drs. Floris Bun­scho­ten, wer­den zij aan­ge­steld en gezegend voor de taak om de heilige communie uit te reiken in de kerk en bij de zieken thuis en om het heilig sacra­ment uit te stellen als er geen pries­ter of diaken is.

De vie­ring

De vie­ring was goed voor­be­reid door mw. Julia Breemer van het bestuur van de KKI en werd gecon­ce­le­breerd door pater Yan Asa svd en pater Andy Jebarus SdB. Diaken prof. dr. Paul Koopman assis­teerde bij de vie­ring. Twee koren luister­den de vie­ring op: het kin­der­koor en een koor van hoofd­za­ke­lijk derti­gers en veerti­gers. Acolieten en mis­die­naars zorg­den dat alles goed verliep.

In een volle zaal werd daarna de vreugde om het vormsel en de bui­ten­ge­woon be­die­naren gevierd, waarbij de kin­de­ren nog enkele lie­de­ren zongen.

Moei­lijke keuzes

Jezus zegt tegen zijn leer­lin­gen: "Wie zijn leven wil red­den zal het verliezen en wie zijn leven verliest, zal het red­den". Deze woor­den her­in­ne­ren ons eraan dat we soms moei­lijke keuzes moeten maken in het leven, maar als dat een keuze is voor het goede en ware, is dat toch de moeite waard: daar­mee zullen we het leven - en uit­ein­delijk het eeuwig leven - vin­den. Aan de hand van voor­beel­den van mensen die zo'n moei­lijke keuze had­den gemaakt en daardoor juist heel veel bete­ke­nis en kracht hebben gekregen, heb ik deze woor­den toe­ge­licht. De heilige Geest wordt aan de vor­me­lin­gen gegeven om de goede keuzes te kunnen maken, ook als die soms moei­lijk zijn en offers kosten.

Proficiat!

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen met deze dag! En ook de bui­ten­ge­woon be­die­naren: van harte proficiat!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug