Arsacal
button
button
button
button


Een getuigenis van Gods liefde en zorg

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 8 november 2023 - 155 woorden

Dins­dag 7 no­vem­ber was zan­geres Rachel Spier in het bis­schops­huis om aan de Plebaan en aan mij het boek aan te bie­den over haar leven "From glory to Glory" waarin zij getuigt over haar weg met God en de won­de­ren die zij in haar leven heeft ervaren.

In haar boek ver­telt zij op een kwets­ba­re en open manier over haar band met God om haar lezers aan te moe­digen om met God door het leven te wan­de­len en in ver­trouwen op Zijn plannen voor ons leven. De onderti­tel van het boek luidt: "met Hem in de spotlights". Zij ver­telt over haar leven in de spotlights, met zijn mooie en min­der mooie kanten: "Ik ben erachter geko­men dat leven in de spotlights bijna niet te doen is zon­der God".

Zij ver­telde dat zij vaak in de Maria­ka­pel van onze ka­the­draal had gebe­den en daar gebedsverho­ringen had gekregen. Vandaar dat we op die plaats de foto hebben gemaakt.

Terug