Arsacal
button
button
button
button


Bij de oudste priester van ons bisdom...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 1 december 2023 - 200 woorden

Op de eerste de­cem­ber­dag was ik op bezoek bij de oudste pries­ter van ons bisdom, pries­ter gewijd in 1955: pastoor Jan Willems, die in Blaricum woont.

68 jaren

Pastoor Willems heeft een mooi en lang pries­ter­le­ven achter de rug. Met vreugde kijkt hij terug op ruim 68 jaren dienst aan de Haar­lemse kerk. Tot voor slechts enkele jaren gaf hij lei­ding aan de bede­vaart naar Kevelaer, deed hij ’s morgens vroeg om 7.00 uur altijd de H. Mis op de begraaf­plaats bij het Sint Jans­feest in Laren en hij was een grote steun voor de jonge pries­ters in de omge­ving. Nu hij 94 jaar is doet hij het rus­tig aan.

Gelukkig pries­ter

Voor hij pastoor in Blaricum werd was hij zeven­tien jaar pastoor en deken in Den Helder en daarvoor rector van het zie­ken­huis in Heems­kerk. Kape­laan was hij op ver­schil­lende plaatsen, zoals Haar­lem Noord, Wognum, Beverwijk, Uithoorn. Zo heeft hij vele ver­schil­lende erva­ringen opgedaan, maar altijd met plezier. Hij is een gelukkig pries­ter en dank­baar voor de goede en harte­lijke ver­zor­ging die hij al sinds zijn Heems­kerkse tijd mag onder­vin­den.

Het brevier bidt hij met de app, het is altijd fijn om te kunnen con­sta­te­ren dat het digitale getij­den­ge­bed voor velen dienst­baar is.

Terug