Arsacal
button
button
button
button


Pastoor Jan van der Linden overleden

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 december 2023 - 355 woorden
Op Christus Koning in de Mariakerk in Heemskerk
Op Christus Koning in de Mariakerk in Heemskerk

Woens­dag­avond 13 de­cem­ber is pastoor Jan van der Linden overle­den, op 92-jarige leef­tijd. Hij is, zoals we dat wel noemen, "in het harnas" gestorven: tot het einde van zijn leven was hij actief als pries­ter in de regio van Heems­kerk en Castricum. Woens­dag 20 de­cem­ber zal voor hem de H. Mis van Requiem zijn in de H. Lau­ren­tius­kerk in Heems­kerk. Daar is onlangs nog een andere pries­ter, pastoor IJs Tuijn ten grave gedragen.

Een bid­dende pries­ter

Pastoor Jan van der Linden heb ik de laatste jaren met een zekere regelmaat mee­ge­maakt. In de Apostel­kerk was hij altijd aanwe­zig bij de Alpha-avon­den, waar hij ook zijn boeken met bijbel­cur­sussen pre­sen­teerde. Op Christus Koning was hij in de Maria­kerk en con­ce­le­breerde hij met de andere pries­ters bij de Dio­ce­sane Jon­ge­ren­dag. Voor de H. Mis bad hij met grote devotie de rozen­krans. Kort daarna werd hij in het zie­ken­huis opgeno­men, maar mocht uit­ein­delijk weer naar huis omdat het beter leek te gaan. Ik bezocht hem op de dag dat hij uit het zie­ken­huis ont­slagen was en erop wachtte dat hij op­ge­haald zou wor­den. Hij was de Lezingen­dienst van het Brevier aan het bid­den. Mijn bezoek, waar hij blij mee was, moest niet te lang duren omdat hij zijn brevier af wilde hebben voordat hij werd op­ge­haald. Ik vond dat wel heel mooi. Pastoor Van der Linden heeft een lang en vrucht­baar leven achter de rug van pries­ter­lijke inzet, vele jaren van zijn actieve leven was dat in de regio rond Schagen en Waarland waar hij pastoor en deken was. Moge hij nu rusten in vrede!

Oudpastoor Heem­ste­de

De avond voor zijn over­lij­den bezocht ik pastoor Ijs Tuijn in het zie­ken­huis. Ook hij was op hoge leef­tijd, maar hel­der van geest. De laatste avond - hij was de avond tevoren al bediend - kon­den we nog over ver­schil­lende dingen spreken en ik heb hem de zegen gegeven voor het laatste stukje van de weg, op weg naar Huis. Pastoor Tuijn is even­eens vanuit de Lau­ren­tius­kerk in Heems­kerk begraven. Hij was in zijn actieve leven pastoor in de Hemel­vaart­paro­chie in Heem­ste­de. Ook voor hem bid­den we om de vrede van Gods huis.

Terug