Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Smeets overleden

Hij heeft zijn ziekte met moed en overgave gedragen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 20 december 2023 - 221 woorden
Mgr. Smeets bij zijn bisschopswijding
Mgr. Smeets bij zijn bisschopswijding

Woens­dag­mid­dag 20 de­cem­ber is mgr. Harrie Smeets na een lang ziek­bed overle­den. We ont­vingen zojuist dit bericht van het bisdom Roermond. Bis­schop Smeets was tot 10 au­gus­tus j.l. bis­schop van het bisdom Roermond, dat de provincie Limburg omvat.

Bis­schop Harrie Smeets van Roermond is in zijn woon­plaats Roermond overle­den, laat het bisdom weten. Mgr. Smeets leed aan een hersentumor, die zich op 29 mei 2021 open­baarde. Hij is 63 jaar gewor­den. In ver­band met zijn verslechterde ge­zond­heid kreeg Mgr. Smeets op 10 au­gus­tus 2023 eer­vol ont­slag van paus Fran­cis­cus als bis­schop van Roermond.

Op dit moment is de datum van de uit­vaart nog niet bekend.

Aan de dio­ce­saan admini­strator, mgr. René Maessen, heb ik zojuist het volgende bericht van con­do­lean­ce gestuurd:

 

“Zojuist las ik het bericht van het over­lij­den van de bis­schop, mgr. Harrie Smeets.

Ik wil jou en allen die met mgr. Smeets en het bisdom Roermond verbon­den zijn condoleren met dit verlies, heel in het bij­zon­der zijn familie en vrien­den.

Hij heeft een lang ziek­bed gekend, dat hij met veel moed en overgave heeft gedragen.

Daardoor kwam er op jou een grote last te liggen, maar heel het bisdom is je dank­baar voor alles wat je hebt gedaan en doet.

Ik zal hem gedenken in mijn gebe­den, moge de Heer hem nu opnemen in Zijn ko­nink­rijk van vrede en vreugde.”

 

+Jan Hendriks

Terug