Arsacal
button
button
button
button


Festival of Nine Lessons and Carols in de kathedraal

Zalig Kerstmis!

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 december 2023 - 309 woorden

Zater­dag 23 de­cem­ber vond ’s avonds om 20.00 uur onder grote belang­stel­ling "A Festival of Nine Lessons and Carols" plaats, een traditie die al enkele tien­tal­len jaren in de ka­the­draal in ere wordt gehou­den: negen lezingen, afgewisseld door meerstemmige zang en samenzang berei­den voor op het kerst­feest.

Avond­mis

De avond­mis om 19.00 was extra kort gehou­den en er was veel belang­stel­ling voor. In de sacra­ments­ka­pel waar die ge­woon­lijk plaats­vindt moesten nu stoelen wor­den bijge­plaatst. En al zo'n drie kwar­tier voor aan­vang kwamen de mensen binnen voor de Nine lessons and Carols.

Nine lessons and carols

De indrukwekkkende vie­ring begint met het koor dat in een donkere kerk binnentreedt, de koorle­den met een beran­dende kaars in hun hand onder de zang van "Once in royal David's City"" . De negen lezingen geven een ove­zicht over de heilsge­schie­de­nis, naar de geboorte toe van Jezus Christus. Ontstaan in Truro Ca­the­dral in Engeland in 1880, heeft de vie­ring zich ruim een eeuw gele­den in Engeland verbreid. Sinds 1990 wordt die in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo gehou­den. De afgelopen jaren is deze vie­ring ook in ander kerken inge­voerd, zoals in de Sint Jans­basi­liek in Laren, waar die een half uur eer­der dan in de ka­the­draal met het koor Vespra Lux begon.

Hierbij enkele beel­den van deze muzikale vie­ring die in de ka­the­draal fraai werd ver­zorgd door de Bavo­can­to­rij, onder lei­ding van Rick Muselaers met Ton van Eck aan het orgel.

Op Ka­the­draal TV is het festival of Nine Lessons nog te zien: A Festival of Nine Lessons and Carols - Zater­dag 23 de­cem­ber (youtube.com)

Gezegende kerst­da­gen, zalig kerst­mis!

Het ka­the­drale koor heeft een stevig pro­gram­ma: naast het kerst­con­cert en de Nine lessons, was er ook het concert samen met het Saint John's College Choir. Een koorlid vroegt zich bezorgd af of haar stem het zou hou­den. We hopen van wel! En we wensen ie­der­een gezegende Kerst­vie­ringen toe!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug