Arsacal
button
button
button
button


Kerstfeest bij Sant'Egidio in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 december 2023 - 97 woorden

Kerst­avond begon voor mij bij Sant’ Egidio in de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein waar het kerst­feest was voor de vele vrien­den van de Ge­meen­schap: mensen die dakloos zijn, die arm zijn of zon­der papieren, mensen die regel­ma­tig deel­ne­men aan de ac­ti­vi­teiten en vele vrij­wil­li­gers.

In een mooie, fees­te­lij­ke sfeer genoten de vele gasten van een heer­lijke kerst­maal­tijd op de avond voordat de nacht­mis­sen beginnen, zoals in veel lan­den gebruike­lijk is. Het was mooi om er weer bij te zijn en de maal­tijd te mogen openen met een kort woord en een gebed!

Terug