Arsacal
button
button
button
button


Heillig vormsel in gemeenschappen van Almere Poort

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 april 2013 - 124 woorden
bisschop en gevormden
bisschop en gevormden

Op zater­dag 20 april heb ik het heilig vormsel toege­diend aan vier mensen in de ge­meen­schappen die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen in Almere Poort. Ge­woon­lijk vindt dit vormsel in ver­band van pa­ro­chie of bisdom plaats, dit keer gebeurde dat een keer in de nieuwe ge­meen­schaps­ruim­te aan de Europalaan in Almere Poort waar de “Missio ad gentes” is geves­tigd die daar enkele jaren gele­den is be­gon­nen. Op de foto de vor­me­lin­gen.

Op de ach­ter­grond is de nieuwe wand­schil­dering te zien die er onlangs is aan­ge­bracht en die zeer recent is afgerond.

De vie­ring was dan ook tevens een bemoe­diging voor de niet ge­mak­ke­lijke taak waarvoor de Missio zich gesteld ziet: het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen aan de mensen die ver­der van geloof en kerk staan.

Terug