Arsacal
button
button
button
button


Volendam nam afscheid als pastoor van Paul Stomph

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 14 januari 2024 - 210 woorden
Pastoor Paul Stomph tijdens de receptie
Pastoor Paul Stomph tijdens de receptie
Volendam nam afscheid als pastoor van Paul Stomph
Volendam nam afscheid als pastoor van Paul Stomph
(foto: Carolien Schokker)

Zondag 14 januari nam Volen­dam afscheid van pastoor paul Stomph als pastoor. Na bijna twaalf jaar verlaat hij de pa­ro­chie om met emeritaat te gaan. Ik was die dag bij de afscheids­re­cep­tie, de rij wachten­den stond tot op het par­keer­ter­rein buiten! Er is geen twijfel dat de pastoor in Volen­dam wordt ge­waar­deerd! Als het goed is, zal ik de ko­men­de tijd nog vele keren naar Volen­dam te­rug­ke­ren...

Voor­stel­lings­vie­ring

De avond ervoor was de voor­stel­lings­vie­ring voor de vor­me­lin­gen: een volle kerk met een luid applaus voor de ver­trek­kende pastoor. Op zon­dag­mor­gen was er in beide kerken een "afscheids­mis": om 9.30 uur in de H. Vin­cen­tius­kerk en om 11.00 uur in de Maria­kerk. In de mid­dag vond de receptie plaats waar velen dus gebruik van maakten.

Wat te gebeuren staat

De nieuwe pastoor, p. Dominiek Deraeve sdB, zal ik op 3 februari installeren. Hij wordt geassis­teerd door kape­laan Karol Miklosko. De afgelopen tijd hebben zij al flink kunnen in­wer­ken terwijl pastoor Stomph nog be­schik­baar was. Ook de vormsel­vie­ringen komen eraan: op 30 januari, 1 februari, 6 februari en 15 februari zullen de Volen­damse vor­me­lin­gen het sacra­ment van de heilige Geest ont­van­gen.

Van harte wens ik de nieuwe pries­ter en de vor­me­lin­gen veel zegen toe en kracht van de heilige Geest en aan pastoor Stomph een goede tijd van welver­diende rust.

Terug