Arsacal
button
button
button
button


Afscheidsetentje Petra Vermeer

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 januari 2024 - 143 woorden

Bij haar afscheid als secretaresse en notaria van bisdom en offi­cia­laat, kreeg Petra Vermeer een afscheidse­tentje cadeau. Dat vond don­der­dag­avond 18 januari plaats, samen met de ‘oudgedien­den’ die lang met haar hebben samen­ge­werkt.

In de Captain's Room van restaurant De Kroonprins waren onder meer Mgr. Punt, mgr. Van Burg­ste­den, Wim Peeters (vroe­gere perschef) en echt­ge­note, Steven van Weede (vroe­gere vice-kanselier en staf­func­tio­na­ris benoe­mingen en personeel) en Anneke van Assema (die bijna vijf­tig jaar op het se­cre­ta­riaat van het bisdom werkte) samen­ge­ko­men met - nu - pastoor-deken Eric Fennis (die vanaf 1995 op het bisdom werkte) en past. Eric van Teijlingen (hoofd­re­dac­teur Samen kerk) om afscheid te nemen van Petra Vermeer.

Oude, mooie her­in­ne­ringen wer­den op­ge­haald. Een gezellige avond als afslui­ting van mooie jaren. De gasten kregen van Petra een bekertje met borrelnootjes met het opschrift: “Ik heb met veel plezier gewerkt!”

Terug