Arsacal
button
button
button


Heilig vormsel in Purmerend

nieuws - gepubliceerd: maandag, 22 april 2013

Zondag 21 april mocht ik het heilig vormsel toedienen aan negen jonge mensen in de HH. Nicolaas en Catharinakerk in het centrum van Purmerend. Deze kerk is ruim 23 jaar geleden van pro­tes­tants katholiek geworden en toen natuurlijk opnieuw ingericht.

Je kunt nog steeds wel een beetje zien dat het een pro­tes­tantse kerk is geweest, onder meer door het grote orgel, de kerkeraadsbanken en de centraalbouw, maar de kerk is mooi aangepast en door de vorm van het gebouw is de gemeen­schap zeer betrokken.

De ver­schil­lende kerk­bestuursleden die aanwezig waren vertelden dat het kerkbezoek aantrekt en de kerk eigenlijk bijna iedere zondag vol zit. Dat is natuurlijk verheugend. De vormelingen waren goed voorbereid door twee parochianen en kape­laan Julius Elferink en werden voorgesteld door hun ouders. Ik heb hun gevraagd de stem van de heilige Geest in hun hart altijd te blijven volgen, want dat is de stem van de Goede Herder die hen naar het geluk brengt.

(foto volgt nog)


Terug