Arsacal
button
button
button
button


Herdenking Joseph Cuijpers, architect van de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 januari 2024 - 289 woorden
Pierre Cuijpers biedt het kunstwerk aan
Pierre Cuijpers biedt het kunstwerk aan
Lezing van prof. Sible de Blaauw
Lezing van prof. Sible de Blaauw
Bisschopssacristie en het scherm
Bisschopssacristie en het scherm

Zater­dag 20 januari werd in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem de 75e sterf­dag van Josephus Theodorus Joannes Cuijpers her­dacht met een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring met ple­baan Floris Bun­scho­ten, een prach­tige lezing over Cuijpers door Prof Sible de Blaauw en een speciale rond­lei­ding door de ka­the­draal. Twee­hon­derd mensen woon­den het pro­gram­ma bij. Aan het einde kwam de familie met een verras­sing.

Lezing

Zelf heb ik de lezing door prof. Sible de Blaauw bijgewoond, die een zeer inte­res­sante inkijk geeft in het leven en werken van Joseph Cuijpers, die zich­zelf bleef en voldoende statuur had om staande te blijven in de schaduw van zijn grote vader Pierre Cuijpers, de architect van vele kerken, het Rijsk­mu­seum en het Centraal Station in Am­ster­dam.

Die lezing en de Eucha­ris­tie­vie­ring zijn nog te volgen op Ka­the­draal TV: Heilige Mis - Zater­dag 20 januari - Requiem­mis Cuypers - YouTube

Scherm

Omdat het in de kerk nogal fris was en er door de grote opkomst geen andere ruimte was waarin ie­der­een tege­lijk terecht kon, was er een keuze gegeven: wie warm wilde zitten, kon in de bis­schopssacristie terecht en de spreker op het scherm volgen; wie de spreker live wilde volgen, moest de lagere temperatuur van het kerk­ge­bouw voor lief nemen. dat laatste heb ik dus gedaan.

Ook burge­mees­ter Jos Wienen was aanwe­zig en volgde de lezing van prof. Blaauw in de ka­the­draal.

Pierre

De naam "Pierre"is in de familie goed doorge­ge­ven: zowel de zoon van Joseph als diens klein­zoon kregen die naam mee. Klein­zoon Pierre verraste aan het einde van het mid­dag­ge­deelte met de lezing de ple­baan en de ka­the­draal met de aanbie­ding van een fraaie houtskoolteke­ning van de architect van de ka­the­draal, die ergens in of bij zijn meester­werk een mooie plaats zal krijgen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug