Arsacal
button
button
button
button


H. Vormsel in Haarlemse Sint Josephkerk

De H. Geest inspireert je om te dienen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 28 januari 2024 - 313 woorden
De pelikaan
De pelikaan
met kap. Nars Beemster na de H. Mis
met kap. Nars Beemster na de H. Mis
He hoofdaltaar met de pelikaan
He hoofdaltaar met de pelikaan

Zondag 28 januari was ik voor het heilig vormsel in de Sint Joseph­kerk in Haar­lem. 21 vor­me­lin­gen ont­vingen het sacra­ment van de heilige Geest. De vor­me­lin­gen waren met zorg voor­be­reid door kape­laan Nars Beemster en Anne Commandeur, met hulp ook van anderen. Op het ta­ber­na­kel bevindt zich een pelikaan in deze kerk. Wat heeft die vreemde vogel daar te zoeken?

H. Mis

Bij de heilige Mis con­ce­le­breer­den kanun­nik dr. Guus Hendriks en kape­laan Nars Beemster. Het Gezins­koor zong onder lei­ding van Erik Jan Eradus, die ook het orgel bespeelde. Anne Commandeur, mede­wer­ker geloofsop­bouw van de pa­ro­chie, leidde de vie­ring samen met de kape­laan in goede banen. De 21 vor­me­lin­gen waren uit Haar­lem en de Boaz-pa­ro­chies. De vor­me­lin­gen waren van allerlei ach­ter­gron­den, waar­on­der naast Neder­lan­ders, mi­gran­ten en expats.

Pelikaan

We leven in een wereld die ver­scheurd wordt door oorlogen en geweld. In de homilie ston­den we daarbij stil. Wat is de oor­zaak van al die oorlogen? Uitien­de­lijk zitten er mensen achter die willen winnen en heersen. Ook in het klein wor­den er oorlogen uitgevochten door mensen die anderen willen over­heer­sen, zoals dat zich bij­voor­beeld uit door pest­ge­drag op scholen. Maar Jezus is geko­men om te dienen en zijn leven te geven uit liefde voor ons. De vrede is Zijn eerste wens nadat hij was verrezen uit de doden. En Hij wil dat wij in die geest leven, ge­sterkt door de heilige Geest. Die Geest wordt ons ge­schon­ken om dienst­baar te zijn, naar het voor­beeld van Jezus. Op het ta­ber­na­kel van de St. Joseph­kerk bevindt zich een zilveren beeld van een pelikaan, die haar jongen voedt. Dat doet die pelikaan door in haar borst te pikken en de jongen te drinken te geven van haar eigen bloed. Die pelikaan is daarom een mooi beeld van Jezus die zich­zelf opoffert om ons het Leven te geven.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er een sa­men­komst in het Josephhuis naast de kerk.

Terug