Arsacal
button
button
button
button


Vormsels in Volendam zijn begonnen!

Zaterdag installatie van de nieuwe pastoor

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 31 januari 2024 - 186 woorden
links, kap. Karol Miklosko, rechts pastoor Dominiek Deraeve
links, kap. Karol Miklosko, rechts pastoor Dominiek Deraeve
Vormsels in Volendam zijn begonnen!
Vormsels in Volendam zijn begonnen!

Dins­dag­avond 30 januari was de eerste vormsel­vie­ring in Volen­dam, voor­be­reid door de nieuwe kape­laan Karol Miklosko.Hij con­ce­le­breerde samen met de nieuwe pastoor Dominiek Deraeve, die zater­dag wordt geïnstalleerd.

Zater­dag 3 februari is om 19.00 uur de in­stal­la­tie­vie­ring van de nieuwe pastoor in de St. Vin­cen­tius a Paolo kerk in Volen­dam, nadat op 14 januari j.l. pastoor Stomph afscheid heeft geno­men wegens emeritaat.

De 45 kin­de­ren die het H. Vormsel ont­vingen had­den goed geoefend voor de vie­ring en wist precies wat ze moesten doen. Het was een mooie en goed ver­zorgde Eucha­ris­tie­vie­ring. Ik dank de kape­laan, de juffen, de werkgfroep en alle andere die zich voor het Vormsel hebben ingezet! De volgende vormsel­vie­ring in Volen­dam is don­der­dag 1 februari, even­eens in de Maria­kerk. In de St. Vin­cen­tius­kerk zullen de vormsel­vie­ringen zijn op 6 februari en 15 februari.

Wij fe­li­ci­te­ren alle vor­me­lin­gen die het vormsel al ont­van­gen hebben en wensen allen die dit sacra­ment van de heilige Geest nog gaan ont­van­gen een mooie vie­ring toe en na­tuur­lijk vooral dat de heilige Geest, de geest van God, hen altijd zal mogen blijven lei­den op paden van zegen, geloof, hoop, liefde, vrede en vreugde!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug