Arsacal
button
button
button


Wat is jouw roeping?

Jongerendag op De Tiltenberg

nieuws - gepubliceerd: maandag, 22 april 2013
Jongerendag met een blik op de hapjes...
Jongerendag met een blik op de hapjes...

Zondag 21 april was het roepingen­zondag, een dag van gebed om roepingen voor het priester­schap en het religieuze leven. We hebben jonge mensen nodig die in de Kerk hun leven aan God willen geven!! Één van de se­mi­na­risten op De Tiltenberg, Boris Plavcic, had het initiatief genomen voor een jongerendag op De Tiltenberg met Kroatische en Neder­landse jongeren rond het thema van deze dag.

Een priester, een se­mi­na­rist, een zuster en een broeder gaven workshops met een getuigenis over hun roeping en gesprek. Life-teen Haarlem had speciaal het pro­gram­ma voor deze dag naar de Tiltenberg ver­plaatst. Er waren heerlijke gerechten voorbereid op het seminarie en in Bosnisch-Kroatische families en Bosnische jongeren hadden brieven geschreven aan hun Neder­landse leeftijdgenoten waarin zij de moeilijkheden van hun situatie maar ook en vooral hun geloof deelden.

Natuurlijk begonnen we met de heilige Mis, waarin ik in grote lijnen de volgende homilie heb gehouden.

Homilie

Jullie hebben het evangelie gehoord.

Jezus heeft het over schapen die Zijn stem horen en Hem volgen.

Jezus vergelijkt zich dus met een herder.

Een heel goede herder, want die herder zorgt dat de schapen niets overkomt, dat ze het goed hebben en dat er geen wolf komt on hen weg te roven.

Misschien begrijp je het al: die schapen: daarmee bedoelt Jezus de mensen, wij allemaal.

Wij kunnen de stem van Jezus horen.

Hoe dan? Want Jezus is waar­schijn­lijk nog nooit bij je binnengelopen om je iets te vertellen.

Nee, wij horen de stem van Jezus de Goede Herder door de heilige Geest die woont in ons hart.

Nu zijn jullie al gedoopt en daardoor sta je op een speciale manier onder Gods bescherming Jullie hebben denk ik ook al gebiecht, dan komt de heilige Geest over je om je zonden, al wat je verkeerd hebt gedaan te vergeven door de priester in de naam van God.

Dat is ook heel erg mooi.

En daarna kwam de heilige Geest opnieuw bij jou, bij jouw heilig vormsel.

Hij kwam heel stilletjes, zonder ophef.

Wat komt Hij doen? Waarom ben je gevormd? Je bent of je wordt gevormd om de stem van de goede Herder beter te kunnen verstaan, zodat je je leven kan laten leiden door die herder die alleen het goede voor je wil.

Het is vandaag roepingen­zondag en daarom denken we daar bijzonder aan: God roept jou.

Niet dat Hij naar je schreeuwt of zo, maar Hij is met jou bezig, je bent niet zomaar op deze wereld gezet, God heeft een bedoeling met jouw leven.

Hij geeft je hints, Hij geeft je een gevoel wat je moet doen, hij fluistert je als het ware iets in, Hij wijst je de goede weg.

Ik zal je een paar voorbeelden geven.

Toen ik nog op school zat had ik een lerares, een zuster (een non) die af en toe een gevangene ging bezoeken.

Waarom deed zij dat? Die gevangene had dat gevraagd.

Hij had diefstallen gepleegd met geweld, was helemaal op het slechte pad gekomen.

Hij had geluisterd naar een slechte, kwade geest, naar de stem van de duivel.

Die had hem gezegd als hij iets moois in een winkel zag: pak het maar, neem het maar mee.

En als iemand hem tegen wilde houden, had die een dreun kunnen krijgen.

Maar zijn moeder had hem ooit geleerd dat hij iedere avond een ‘wees gegroet’ moest bidden en dat had hij lang niet gedaan, maar in de gevangenis kwam dat toch weer boven.

Hij begon te bidden en langzamerhand kreeg hij weer het verlangen in zijn hart om een goed mens te zijn en toen riep hij die zuster, die non, die hij misschien ergens van kende en zij kwam om met hem te praten en voor hem te bidden.

Er kwam dus eerst een mooi en goed verlangen in zijn hart, namelijk het verlangen om weer te gaan bidden.

Dat verlangen was het werk van God, het werk van de heilige Geest.

God had dat in zijn hart gelegd.

Maar hij had er zelf iets mee gedaan.

Hij had er natuurlijk ook helemaal niet naar kunnen luisteren, maar dat heeft hij gelukkig wél gedaan.

Toen hij veel slechte dingen deed, hoorde hij al gauw de stem van God niet meer; toen hij weer open stond kwam ook Gods Geest al gauw weer terug En zo is het bij jullie ook.

Je krijgt goede dingen ingegeven, iets moois om te doen, om te zeggen of om te laten.

Dat is de heilige Geest, dat is de stem van de goede herder.

Ja, God is in ons leven aan het werk, wij kunnen allemaal de stem van de goede herder verstaan.

Steven had de gewoonte om anderen in zijn klas die niet zo sterk of populair waren altijd voor schut te zetten, een beetje belachelijk te maken.

Maar op een gegeven moment begon hij zich rot te voelen omdat hij anderen pestte.

Opeens begon hij te zien hoeveel pijn hij anderen deed.

Waarom had hij dat gedaan? Ik denk - eerlijk gezegd - dat Steven zelf niet zo lekker in zijn vel zat.

Als je zelf gelukkig en tevreden bent heb je normaal gesproken weinig behoefte om anderen te pesten.

Hij was dus misschien zelf eigenlijk een beetje ongelukkig en boos.

(Misschien dat hij niet zo goed kon leren, of misschien zat had hij het thuis niet zo fijn of nog iets anders), maar op een dag kwam er een verandering, hij begon te zien dat hij anderen pijn deed en hij wilde dat niet meer, hij stopte met pesten en dat kwam misschien ook omdat hij een beetje anders kon denken over zijn eigen leven.

God had dus in zijn hart een nieuw begin gemaakt en Steven had het opgepakt, hij was er mee verder gegaan.

Ik hoop dat jullie dat ook willen doen, want zo gaat het eigenlijk steeds: God laat jou iets aanvoelen maar dan moet je er zelf iets mee gaan doen en God zal je helpen.

Dus ik hoop dat je er dan voor kiezen wilt om een goed mens te zijn en dat je wilt luisteren naar die stem van de heilige Geest.

Er is ook een kwade geest die bezig is.

De kwade geest maakt je jaloers op een ander, laat je iemand haten of zorgt dat je iets gemeens doet, dat je hebberig en bezitterig bent of hij maakt je moedeloos en somber.

Als je bidt, zeg dan maar vaak: Jezus, wat zou U nu doen? En ook: Kom, heilige Geest.

Ik weet natuurlijk niet wat God in jouw hart heeft gelegd of nog gaat leggen.

Wat Hij jou ingeeft is een soort roeping.

Ik hoop dat je dan goed luistert en dat het je duidelijk mag worden wat God van je wil.

Op deze dag - roepingen­zondag - wordt speciaal gebeden om nieuwe priesters en nieuwe religieuzen, nieuwe zusters.

Het kan zijn dat God het verlangen om priester of zuster te worden ook in jouw hart legt.

Misschien zie je dan veel bezwaren: je moet er veel voor opgeven, een priester of zuster mag niet trouwen, geen relatie en wordt niet heel rijk, maar je krijgt er wel heel veel voor terug, het is iets heel moois en fijns.

Dus ik hoop dat als God dat in je hart legt, je ook de kracht mag voelen om het echt te kunnen doen, want we hebben we nieuwe priesters en zusters nodig.

Ik hoop dat die Geest, die stem van de goede herder jullie altijd mag leiden en jullie zal helpen om prachtige, gelukkige mensen te worden die gáán voor wat goed is! Amen

Terug