Arsacal
button
button
button
button


Een lijden voor de priesters en de zieken

Bij het overlijden van diaken Sibrecht Fieggen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 februari 2024 - 276 woorden
Sibrecht Fieggen bij zij n diakenwijding (m.)
Sibrecht Fieggen bij zij n diakenwijding (m.)

Op 3 februari overleed diaken Sibrecht Fieggen, nadat zijn ge­zond­heid sinds afgelopen no­vem­ber achteruit was gegaan. Hij had echter al enkele jaren met zijn ge­zond­heid te kampen. Hij heeft zijn ziekte met groot geloof en overgave gedragen.

Associé

Emeritus hulp­bis­schop mgr. Jan van Burg­ste­den sss heeft in die jaren van ziekte steeds contact met Sibrecht gehou­den. Het contact met de paters Sacra­men­tijnen werd nog intenser toen Sibrecht associé van deze Con­gre­ga­tie werd.

Opdragen

Ook met mij hield hij contact. het laatste mailtje dat ik van Sibrecht ont­ving was op 20 januari. Het was een korte tekst, die ik nu wel mag delen, want die gaat velen aan: "Dank u wel. Ik zal mijn lij­den opdragen voor alle pries­ters van ons bisdom en de zieken in de pa­ro­chies. Gods zegen. Sibrecht".

Zie­ken­zal­ving en uit­vaart

Op Maria Licht­mis had hij nog eens de Zie­ken­zal­ving ont­van­gen van kap. Nars Beemster. Plebaan Floris Bun­scho­ten, die hem nog ooit had begeleid toen hij katho­liek werd, was hoofd­cele­brant bij de uit­vaart op don­der­dag 8 februari, kape­laan Beemster en deken Georg Paimpallil con­ce­le­breer­den evenals rector Luc Georges, mede-rector van de diaken­oplei­ding van ons bisdom; in de kerk waren nog andere pries­ters en vele diakens aanwe­zig. Sibrecht was in 2010 tot diaken gewijd.

Devotie

Gehuwd met een Poolse vrouw, Mirka (Miroslava), had Sibrecht veel liefde gekregen voor de H. Eucha­ris­tie en de Poolse paus, de H. Johannes Paulus II, en de barm­har­tig­heids­de­vo­tie vanuit Krakau verspreid door de H. Faustina. Ook had hij een grote liefde voor Maria. Nog in no­vem­ber stelde hij voor om in ons bisdom een Maria­jaar te hou­den.

Moge hij nu rusten in vrede en voor eeuwig de vreugde van Gods aanschijn genieten!

Terug