Arsacal
button
button
button
button


Carmelietenklooster Aalsmeer wordt abdij

Benedictinessen komen naar het bisdom

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 april 2013 - 146 woorden
op bezoek in Aalsmeer, met de vrijwilligers in wat de kapel moet worden
op bezoek in Aalsmeer, met de vrijwilligers in wat de kapel moet worden

Het klooster van de paters Carmelieten in Aalsmeer wordt op dit moment ver­bouwd en opgeknapt voor een ge­meen­schap van zusters Bene­dic­ti­nessen die daarin zal trekken. Op 14 mei aanstaande wor­den de eerste zusters verwacht.

In eerste instantie zullen zij het klooster dat zich naast de paro­chie­kerk bevindt, inrichten en ver­der gereed maken voor bewo­ning door deze nieuwe ge­meen­schap en na een proef­pe­rio­de wordt het klooster formeel opgericht als priorij of abdij. De zusters Bene­dic­ti­nessen, twaalf in getal, komen uit Italië maar vormen een inter­na­tio­nale ge­meen­schap. Een aantal jon­ge­ren uit is Italië geko­men om mee te helpen met de werk­zaam­he­den.

In het klooster wordt een kapel ingericht die ook voor bezoekers toe­gan­ke­lijk is via een ingang aan de achterzijde van het gebouw. Zo kunnen gelo­vi­gen deel­ne­men aan de gebeds­diensten van de zusters. Ook zullen er gasten­ka­mers wor­den ingericht om mensen voor enkele dagen te kunnen ont­van­gen.

Terug