Arsacal
button
button
button
button


Break through... weer een geslaagd tienerweekend

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 maart 2024 - 152 woorden

Vorig weekend (1-3 maart) was in Heiloo het tiener­week­end "Break Through". Tieners die al vaker waren geweest, had­den er echt naar uit gekeken. "Mijn dochter was al een week de dagen aan het aftellen", ver­telde een ouder. Nieuwe tieners maakten ook die erva­ring mee. De foto's hierbij zijn een beetje sta­tisch, in respect voor de AVG, maar het was een heel dyna­misch gebeuren.

Het is fijn om je vrien­den en vrien­din­nen weer te kunnen ont­moe­ten. De vriend­schap, vor­ming, spel en gebed maken het weekend leuk en leer­zaam. Dit keer ston­den profeten uit het Oude Testa­ment centraal in bijbelstudie met pastoor Ignas Tilma en heb ik iets ver­teld over het getij­den­ge­bed. Ik was er vrij­dag­avond bij en heb ook de ouders zo even kunnen ont­moe­ten.
Bedankt aan ons jon­ge­ren­pas­to­raat voor de organi­sa­tie, de pries­ters, zusters en jon­ge­ren-vrij­wil­li­gers die hebben geholpen. Heel fijn! En be­lang­rijk! Want de tieners zijn de toe­komst van de kerk!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug