Arsacal
button
button
button
button


Vormselfeest in Den Helder

Moedig keuzes maken....

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 april 2024 - 351 woorden

Zater­dag­avond 6 april was ik in Den Helder om het heilig Vormsel te geven aan 22 vor­me­lin­gen uit de Noordkop en Schagen. Van harte wens ik de vor­me­lin­gen toe dat de heilige Geest hen allen zal blijven be­ge­lei­den om goede keuzes te maken en sterk te zijn als dat nodig is...

Viering

Het was een mooie vie­ring in de intieme Petrus- en Paulus­kerk van Den Helder. Pastoor-deken Ivan Garcia con­ce­le­breerde en diaken Henk Schra­der assis­teerde, terwijl ook de beide cate­chistes Monica Wildeboer en Anita Captein actief in de vie­ring betrokken waren. De vor­me­lin­gen volg­den de vie­ring met grote aan­dacht. Aan het eind van de vie­ring werd het team bij­zon­der bedankt dat de vor­me­lin­gen had voor­be­reid en één van hen leek afscheid te nemen (of mis­schien toch niet?).

Thomas

De li­tur­gie was die van Beloken Pasen en we hoor­den over Thomas de apostel die het niet kon geloven. Daar had­den de apos­te­len en de andere leer­lin­gen veel moeite mee: om te geloven en te ver­trouwen. Allerlei emoties gingen door hen heen na het sterven van hun Heer. Het was door de kracht van de heilige Geest die zij op het Pinkster­feest kregen, dat zij moe­dig hun geloof bele­den, wat zij eerst niet durf­den, en erop uit trokken in de Naam van Jezus.

Petrus

Toch moesten ze ook nadat de heilige Geest aan hen was gegeven, zelf ook moe­dig zijn en keuzes maken in een soms vijan­dige wereld... Het verhaal van de apostel Petrus die aan het einde van zijn leven toch weer bang werd en Rome ontvluchtte toen daar de ver­vol­ging losbarstte, maakt dat dui­de­lijk. Het was de Heer zelf, aldus het verhaal, die Petrus weer bij de les moest hou­den om moe­dig ook tegen de stroom min te durven roeien.

Moedig keuzes maken

Dat geldt na­tuur­lijk ook voor de vor­me­lin­gen. De kracht van de geest hebben zij nodig om goede keuzes te kunnen maken en een goede weg te kunnen gaan in een wereld die vaak heel andere dingen als "goed" voorhoudt, dan wat Jezus Christus en Zijn bood­schap ons voor­hou­den... Durf te kiezen met de kracht van de heilige Geest...

Terug