Arsacal
button
button
button
button


Jezus wil het met ons samen doen...

Vormselviering in Hoogkarspel

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 14 april 2024 - 125 woorden

Vrij­dag­avond was ik in de H. Lau­ren­tius­kerk om het heilig Vormsel toe te dienen aan veer­tien jon­ge­ren van de pa­ro­chies van Venhuizen, Hoog­karspel, Lutje­broek, Groote­broek en Enkhuizen.

Pastoor Andrea Geria en kape­laan Peter Piets deden mee in de vie­ring en de leden van de werk­groep begeleid­den de vor­me­lin­gen. Ook de ouders waren erbij betrokken, die wer­den op een gegeven moment uit­ge­no­digd voor het altaar te komen en met het koor "Hemelsbreed" mee te zingen (foto).

De vie­ring was goed voor­be­reid en de vor­me­lin­gen wisten goed wat ze moesten doen. Ze waren in de voor­be­rei­ding ook in Heiloo geweest voor een mooie dag met de blauwe zusters.

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen en bid dat de heilige Geest hen steeds zal be­ge­lei­den op hun levensweg!

Terug