Arsacal
button
button
button
button


Pastoor Jan Vriend overleden

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 april 2024 - 254 woorden
Met pastoor Jan Vriend tijdens de Sint Jansprocessie
Met pastoor Jan Vriend tijdens de Sint Jansprocessie
De sint Jansbasiliek publiceerde deze foto op haar website; Sint Jansprocessie vorig jaar
De sint Jansbasiliek publiceerde deze foto op haar website; Sint Jansprocessie vorig jaar

Op zon­dag 14 april tegen 02.30 uur ’s morgens­vroeg is pastoor Jan Vriend overle­den. Tot 2022 was hij rector van de Sint Jans­basi­liek en pastoor van de pa­ro­chie van Laren, waar hij meer dan veer­tig jaar is geweest.

Open Deur

Ere-kanun­nik Pastoor Vriend is 78 jaar oud gewor­den en heeft voor de basiliek en de pa­ro­chie van Laren een grote bete­ke­nis gehad. Pries­ter gewijd in 1978 heeft hij bijna heel zijn werkzame leven in Laren door­ge­bracht, nadat hij als pas­to­raal werker en pries­ter op het Begijnhof voor de Open Deur werk­zaam was geweest; in Laren woonde hij na zijn emeritaat in een app­par­te­ment achter de kerk.

Laren

In gespannen tij­den was hij een bin­dende figuur en hij heeft veel zorg gedragen voor de Sint Jans­pro­ces­sie die hij prima door moei­lijke tij­den heeft geloodst toen pro­ces­sies ter dis­cus­sie ston­den.

Vica­ris en werk voor het bisdom

Naast zijn pas­to­raal werk in Laren was hij vele jaren lid van het ka­the­draal kapit­tel, de Pries­ter­raad en vica­ris voor wel­zijn, li­tur­gie en ker­ke­lijke kunst; in die hoe­da­nig­heid be­oor­deelde hij herinrich­tingen van kerken, Hij was zelf een groot kunstkenner en - liefhebber. Sinds 2015 was hij pastoor in solidum en vormde hij een pas­to­raal team met de pries­ters van Blaricum, Huizen, Naar­den en Bussum. We gedenken hem met dank­baar­heid voor zijn mooie inzet voor ons bisdom en de pa­ro­chie.

Uitvaart

Zijn uit­vaart is aanstaande zater­dag 20 april in de basiliek van Laren om 13.30 uur.

Moge hij rusten in vrede! En moge de goede en barm­har­tige God hem belonen voor het vele goede dat hij heeft gedaan.

Terug