Arsacal
button
button
button


Materiaal vastenaktie voor de scholen gepresenteerd

nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 april 2013
Liesbeth van Gool en de kinderen laten het materiaal zien
Liesbeth van Gool en de kinderen laten het materiaal zien

Op 29 april werd het vastenaktie-materiaal voor de scholen door Liesbeth van Gool, projektmanager van de vastenaktie, en door de kinderen die aan het campagne­ma­te­riaal hebben mee­ge­werkt op het bisdom aan mij ge­pre­sen­teerd. Het materiaal ziet er leuk uit en biedt behalve informatie over de projecten waarvoor Vastenaktie zich inzet, ook een eenvoudige katechese voor de veertigdagentijd.

Een deel van het materiaal is dit jaar al gebruikt en het verheugende nieuws daarbij is dat steeds meer scholen met de Vastenaktie meedoen. Dit jaar waren dat er al meer dan vierhonderd.

Het is volgens mij zeer belangrijk dat kinderen zich bewust worden van de nood die er elders ind e wereld is en op een goede manier worden uitgenodigd om mee te leven met situaties van nood en ellende. Zo zetten we hen op het spoor van bouwen aan een betere maat­schappij, waarin iedereen meetelt. Dat is heel belangrijk, juist nu we zelf meer gevolgen ondervinden van de economische crisis. Het zou niet goed zijn als we daardoor nog meer over onszelf en onze situatie heengebogen zijn, maar we moeten ons juist openen voor anderen en dan misschien ook onze eigen ze­ge­ningen tellen....

Aandacht hebben voor de moeilijke situatie waarin anderen verkeren begint natuurlijk ook al bij onze eigen voordeur....

Terug