Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van mgr. Giancarlo Dellagiovanna

Raad van de Nuntiatuur verplaatst naar Rome

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 april 2024 - 171 woorden

Mgr. Giancarlo Dellagio­vanna, Consigliere van de Apos­to­lische Nuntiatuur in Neder­land, gaat ons land verlaten. Woens­dag 24 april was ik in Den Haag om afscheid van hem te nemen en hem te bedanken.

Nuntiatuurraad

Mgr. Dellagio­vanna heeft als Nuntiatuurraad gewerkt met de vorige Apos­to­lisch Nuntius Z.Exc. mgr. Aldo Cavalli en met de hui­dige Nuntius, Z. Exc. mgr. Paul Tschang In-Nam. In de periode na het vertrek van de vorige en voor de komst van de hui­dige Nuntius was hij tij­de­lijk zaakgelas­tigde. Het is dan ook niet ver­won­der­lijk dat voor hem een nieuwe toe­komst is weg­ge­legd. Die toe­komst zal eerst in Rome zijn waar hij voor de eerste tijd zijn diensten zal verlenen binnen de Romeinse Curie. Volgende week zal hij daar met nader te bepalen taken beginnen.

Nieuwe toe­komst

Van harte zeggen we mgr. Dellagio­vanna dank voor zijn verblijf en werk in ons land. Bij ver­schil­lende plech­tig­he­den en andere gebeur­te­nissen was hij aanwe­zig, zodat velen hem weleens ontmoet zullen hebben. We wensen hem van harte alle zegen toe voor zijn nieuwe toe­komst!

Terug