Arsacal
button
button
button
button


Retraite voor de priesters, diakens, catechisten en pastoraal werkers

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2024 - 208 woorden

Voor pries­ters, diakens, cate­chisten en pas­to­raal werkers van ons bisdom wordt een retraite aan­ge­bo­den in de Foyer de Charité in Thorn. Het is een mooie plaats om de jaar­lijkse retraite te doen. Van harte aan­be­vo­len!

Een andere goede moge­lijk­heid is de retraite in Zon­ne­wen­de in Moergestel, die plaats vindt van 20 t/m 25 ok­to­ber (zie: Pries­ter­re­traite - Stich­ting SOKA)

Foyer de Charité ‘Marthe Robin’ Thorn

Nadere in­for­ma­tie over de retraite in Thorn:

Pries­ters 21 - 27 juli 2024

o.l.v. Pater Lindeijer S.J.

"Liefde en ver­trouwen."

In 1997 werd Thérèse van Lisieux door paus Johannes Paulus II uit­ge­roe­pen tot kerklerares. In 2023 wijdde paus Fran­cis­cus een apos­to­lische exhor­ta­tie aan haar leer over ons ver­trouwen in Gods barm­har­tige liefde. Tijdens de retraite laten we ons lei­den door de wijs­heid van deze grote heilige, door de pausen die haar genie hebben herkend, en door de bronnen waaruit zij zelf putte. We bid­den om de genade te mogen groeien in liefde en ver­trouwen.

  • Voor pries­ters, diakens en pas­to­raal werk(st)ers
  • Met brevier-gebed
  • Van zon­dag 18.00 uur (brood­maal­tijd) tot zater­dag 9.30 uur
  • Richt­prijs: € 295 res­pec­tie­ve­lijk € 320
    (Oude vleugel resp. nieuw­bouw, kamers in de nieuw­bouw hebben eigen douche en toilet)
  • Meer in­for­ma­tie: Foyer de Charité ‘Marthe Robin’
Terug