Arsacal
button
button
button
button


Vormselfeest in Diemen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 mei 2024 - 242 woorden

Op tweede Pinkster­dag was het feest in Diemen: 25 vor­me­lin­gen ont­vingen er het sacra­ment van de heilige Geest, drie van hen ont­vingen ook hun eerste heilige communie. De vor­me­lin­gen waren afkoms­tig uit heel het samen­wer­kings­ver­band Clara - Fran­cis­cus van Am­ster­dam Oost en Zuidoost.

Mede­wer­kers

De Eucha­ris­tie­vie­ring werd vol vuur opge­luis­terd door het Hagunnan­koor uit Diemen. Pastor Marianus Jehandut SVD en emeritus deken Eudard Moltzer con­ce­le­breer­den terwijl diaken Patrick Gunther assis­teerde in de bijna volle kerk.

Vor­me­lin­gen

In een lange stoet trokken de vor­me­lin­gen binnen met hun doopkaars die in een bloem­stukje was geplaatst. Zij wer­den begeleid door de vomselcatecheten. De vor­me­lin­gen waren actief bij de li­tur­gie betrokken door de lezing en voor­beden te lezen, door de gaven­pro­ces­sie en zo meer. Na afloop van de heilige Mis mocht ik aan hen een vormselcer­ti­fi­caat uitreiken als her­in­ne­ring aan deze dag en was er koffie en thee op het zonovergoten voor­plein van de kerk.

Maria, moe­der van de Kerk

We vier­den op deze tweede Pinkster­dag het feest van Maria, moe­der van de Kerk. Juist in deze Meimaand denken we extra aan Maria die een voor­beeld was van dienst­baar­heid tot onder het kruis

Dienen!

In de preek ston­den we er bij stil dat we allen ge­roe­pen zijn een licht in deze wereld te zijn, niet onze eigen groot­heid te zoeken, maar te dienen. De heilige Geest wil ons daartoe sterken.

Van harte felici­teer ik al degenen die het heilig vormsel en de eerste heilige communie hebben ont­van­gen!

Terug