Arsacal
button
button
button
button


Zie God in de ander....

Feestelijke Vormselviering in Almere

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 26 mei 2024 - 213 woorden
Het altaar met links vormselversiering
Het altaar met links vormselversiering
Laat de mensen nu maar komen...
Laat de mensen nu maar komen...
terugblik op het vormselproject
terugblik op het vormselproject

Zondag 26 mei was de vormsel­vie­ring in de nieuwe St. Boni­fa­tius­kerk van Almere. Acht­tien vor­me­lin­gen, allemaal jon­ge­ren, ont­vingen dit sacra­ment na een mooie voor­be­rei­dings­pe­rio­de. In een volle kerk was er in Almere een goed voor­be­reide, fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring.

De mooie foto's onderaan dit bericht zijn van Lex Beers (met toestem­ming geplaatst).

Goede banen

Pastoor Sandor Koppers con­ce­le­breerde. De gast­ou­ders en bege­lei­ders leid­den alles in goede banen. De Eucha­ris­tie­vie­ring was zeer goed voor­be­reid met een mooi aan­deel van de vor­me­lin­gen die de lezingen en voor­bede deden evenals ope­nings- en slot­woord en een gedicht aan begin en eind. De vor­me­lin­gen wer­den voor het vormsel met een korte ker­nach­tige zin voor­ge­steld waarin iets werd gezegd over de wijze waarop zij zich op deze dag had­den voor­be­reid en wat zijn ver­wach­ten van het vormsel.

God zien...

Het thema was God in de ander zien. Daar ston­den we bij stil in de homilie. Het is niet ge­mak­ke­lijk om God in iemand te zien als je die persoon niet zo mag of die afstote­lijk is. Maar we zijn gedoopt en de Vader neemt ons allen met liefde aan en heeft ons een voor­beeld gegeven van leven in Zijn Zoon Jezus Christus en Hij heeft Zijn Geest in ons hart gezon­den. Die helpt ons om alle mensen met Gods ogen te bekijken.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug