Arsacal
button
button
button


Nieuwe Diocesane Pastorale Raad geïnstalleerd

In bisschopshuis te Haarlem

nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 mei 2013
Het Julianaklooster in Heiloo, diocesaan centrum voor de nieuwe evangelisatie
Het Julianaklooster in Heiloo, diocesaan centrum voor de nieuwe evangelisatie

Woensdag 15 mei werd de nieuwe Diocesane Pastorale Raad van het bisdom Haarlem-Amsterdam geïnstalleerd in een bijeenkomst in het Haarlemse bisschopshuis, die werd voorgezeten door de bisschop, mgr. dr. J.M. Punt. Zo'n Pastorale Raad wordt aanbevolen door het tweede Vaticaans concilie en was er in het verleden ooit jarenlang geweest in het bisdom. Mede op verzoek van verschillende zijden is deze Raad nu hersteld.

In de samen­stel­ling is gezocht naar een goede afspiegeling van het bisdom en dat lijkt inderdaad goed gelukt: uit ieder van de drie dekenaten zijn er twee leden van kerk­besturen (ook parochie­besturen genoemd); voorts maken twee religieuzen, twee jongeren en twee nieuwe katholieken deel uit van de Raad, die de Bisschop gaat adviseren over pastorale zaken.

In de Raad kunnen natuurlijk geen concrete aan­ge­le­genheden die een bepaalde parochie betreffen worden besproken, de Raad is geen bestuurlijk orgaan in die zin. Het gaat wel om uitgangs­punten en beleid in het algemeen, zoals rond de processen van fusie en personele unie die in het bisdom voor het einde van dit jaar tot een afronding moeten komen en - nog veel belangrijker - de verkondiging van het evangelie, de nieuwe evangelisatie in onze tijd. Uitgerekend aan deze twee thema's werd na de inleiding en presentatie door de Bisschop geruime tijd van onderling gesprek gewijd.

De eerste bijeenkomst verliep in een bijzonder goede en prettige sfeer, waarbij de nodige goede suggesties naar boven kwamen, die worden verwerkt in de notulen en meegenomen in het beleid. Op 18 september zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden.

Terug