Arsacal
button
button
button
button


Diocesane vormselviering

Bijna 100 vormelingen, jong en oud....

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 mei 2013 - 151 woorden
Na het heilig vormsel
Na het heilig vormsel (foto: Gideon van Meeteren)

Zater­dag voor Pink­ste­ren vond de dio­ce­sane vormsel­vie­ring plaats. Pa­ro­chies wor­den uit­ge­no­digd om daaraan deel te nemen met hun vor­me­lin­gen. Dit jaar namen bijna 100 vor­me­lin­gen eraan deel, waar­on­der een zeven­tiental vol­was­se­nen. Mgr. J. van Burg­ste­den, emeritus hulp­bis­schop, en rector B. Beemster, rector van het heilgdom in Heiloo, dien­den samen met mij het heilig vormsel toe.

De grote kapel van het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood was geheel gevuld met de vor­me­lin­gen, hun familie en vrien­den, die deel­den in de vreugde om de gave van de heilige Geest. De vie­ring was voor­be­reid door onder meer Matthijs Jansen van het Jon­ge­ren­pas­to­raat en diaken Frank Kamp, die in de “Noordkop” (Anna Paulowna en Breezand) werk­zaam is. Na afloop van de vie­ring was er gelegen­heid de vor­me­lin­gen te fe­li­ci­te­ren en wat na te praten bij het Juliana­kloos­ter, het dio­ce­saan centrum voor evangeli­sa­tie dat naast het hei­lig­dom ligt. Daar werd bij­gaande groeps­foto geno­men.

Terug