Arsacal
button
button
button


Emeritidag in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 21 mei 2013
emeriti bijeen in Heiloo
emeriti bijeen in Heiloo

Dinsdag na Pinksteren kwamen de emeriti bijeen in Heiloo: ge­pen­sio­neerde priesters, diakens en pastoraal werkers. Het was vooral een dag van ontmoeting en gezellig samenzijn, maar aan het begin werden de emeriti ook geïnformeerd over het jubileum van O.L. Vrouw ter Nood dat die jaar wordt gevierd (door rector B. Beemster) en - door mijzelf - over de actuele zaken die in het bisdom spelen, zoals het samengaan van parochies, res­tau­ra­tie van de kathedraal en het muziekinstituuut van de kathedraal, de ont­wik­ke­ling van het diocesaan centrum voor evan­ge­li­sa­tie in Heiloo, de bestrijding van seksueel misbruik, en dergelijke.

Terug