Arsacal
button
button
button


Gebed voor de wereldjongerendagen

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 21 mei 2013
Gebed voor de wereldjongerendagen

Hierbij het officiële gebed voor de WJD 2013 in Rio!

Gebed Wereld­jonge­ren­dagen 2013

Vader, Gij hebt Uw Eeuwige Zoon gezonden om de wereld te redden en hebt mannen en vrouwen uitgekozen, door Hem, met Hem en in Hem, om de Blijde Bood­schap te verkondigen aan alle naties. Schenk ons de genade die nodig is om vreugde te doen glanzen op het gezicht van alle jonge mensen, vreugde omdat zij, door de kracht van de Heilige Geest, de evangelisten mogen zijn die de Kerk in het derde millennium nodig heeft.

Christus, Verlosser van de mensheid, Uw beeld met open armen boven op de Corcovado heet alle mensen welkom. In Uw Paasoffer hebt U ons door de Heilige Geest gebracht tot een ontmoeting van kind­schap met de Vader. Jonge mensen, die gevoed worden door de Eucha­ris­tie, U horen in Uw woord en U ontmoeten als hun broeder, hebben Uw eindeloze barm­har­tig­heid nodig om over de hele wereld de wegen te gaan van missionaire leerlingen van de Nieuwe Evangelisatie.

Heilige Geest, liefde van de Vader en de Zoon, wil met de glans van Uw waarheid en het vuur van Uw liefde alle jonge mensen Uw licht zenden, zodat zij, bezield door hun ervaring van de Wereld­jonge­ren­dagen, geloof, hoop en liefde mogen uitdragen naar alle hoeken van de aarde, om op grootse wijze mee te bouwen aan een cultuur van leven en vrede en het ontstaan van een nieuwe wereld te helpen bevorderen.

Amen!

Terug