Arsacal
button
button
button


Gebed voor de wijdelingen

a.s. zaterdag priesterwijding in de kathedraal

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 mei 2013
foto: diakenwijding Randy Simileer
foto: diakenwijding Randy Simileer

Zaterdag a.s., 25 mei, worden in de kathedrale basilie van Sint Bavo te Haarlem (aan de Leidsevaart) drie priesters gewijd. Het zijn de diakens Fred Deen, José Marin del Val en Jeroen de Wit. In deze dagen van voor­be­rei­ding wordt ieder uitgenodigd voor hen te bidden.

Heer, zegen deze mannen
die priester worden gewijd
in dienst van uw kerk voor de wereld.
Spreek tot hun hart en maak hun hart voor U open
opdat zij U goed zouden kennen
en Uw liefde bij ons tastbaar maken.
Geef dat zij vertrouwd zijn met Uw blijde bood­schap
en ons levensechte woorden spreken.
Mogen zij mild en deemoedig zijn als U,
in onze vreugde delen
en bereid met ons te lijden.
Maak hen één van hart onder elkaar
en zoekend naar eenheid
in de gemeen­schap die zij dienen.
Mogen hun edelmoedigheid
aan allen die reeds priester zijn
nieuwe moed en vertrouwen schenken.
En moge hun inzet de levens­keuze inspireren
van vele jonge mensen in onze tijd,
om U en de mensen te willen dienen
met het licht van het evangelie.

(naar katholiek gebedenboek)

Terug