Arsacal
button
button
button


Diocesane bedevaart en afsluiting meimaand in Heiloo

Concert, Mis en processie...

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 28 mei 2013
Het Volendams Vocaal Ensemble wordt bedankt !
Het Volendams Vocaal Ensemble wordt bedankt !

Op de laatste zondag van de meimaand, daags na het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood, vindt ieder jaar in Heiloo de diocesane bedevaart plaats. Dit jaar had de gehele dag een bijzonder tintje: 's middags werd in Het juliana­klooster naast het heiligdom (diocesaan centrum voor evangelisatie) een tentoon­stel­ling geopend over de geschiedenis van de bedevaart­plaats, die dit jaar tenminste iedere zondag­middag te bezoeken is.

In de grote kapel vond verder een mooi concert plaats in twee delen door het Volendams Vocaal Ensemble, dat prachtig in de Volendamse klederdracht is gestoken (zie foto). Er was veel belang­stel­ling voor het concert, vooral voor het eerste deel, maar degenen die alleen naar Heiloo kwamen voor de heilige Mis en de processie die daarna om 19.00 uur plaats vonden, hadden toch nog een kans om dit Ensemble te beluisteren want ook aan deze bijzondere viering verleende het koor mede­wer­king.

Na de feestelijke Mis vond de lichtprocessie plaats door het park van het heiligdom en die eindigde bij de kleine kapel waar een opdracht aan Maria werd gedaan en de plechtigheid werd afgesloten met de zegen. Honderden mensen namen aan deze bedevaart deel.

Diezelfde dag werd in het Juliana­klooster een - ook weer volgeboekte - Maria­re­traite afgesloten in de geest van de heilige Grignion de Montfort.

Tijdens de heilige Eucha­ris­tie heb ik in de homilie natuurlijk ook verwezen naar het mysterie dat die dag werd gevierd: de heilige Drieëenheid, Vader, Zoon en heilige Geest. De naam van de Drieëne God is over ons leven afgeroepen bij ons doopsel en daarmee werden we als kind van God aangenomen en onder Gods bescherming gesteld. Het geheim van de Drieëenheid drukt Gods grootheid en nabijheid uit: de naam Vader drukt Gods liefdevolle zorg voor ons uit, de Zoon heeft ons leven gedeeld tot het uiterste toe, de heilige Geest woont in ons hart.

In de hele wereld wordt Maria geëerd. De grootste bedevaart­plaatsen zijn aan haar toegewijd. Iedere gelovige heeft bijna wel zijn eigen band met Maria en dat is ook vaak een heel per­soon­lijke en emotionele band. Waarom worden mensen door Maria aangetrokken? En mag dat eigenlijk wel dat we naar Maria gaan? Waarom niet direct tot Jezus? Maria heeft zelf in zekere zin het antwoord gegeven in haar lofzang, het Magnificat: "Alle geslachten zullen mij zalig prijzen", niet omdat Maria in zichzelf zo groot en bijzonder is, maar om dat de Heer "heeft neergezien op de kleinheid van zijn dienstmaagd" Kleine, eenvoudige , open mensen trekken aan, met hen krijg je een band. We zien dat ook weer bij onze nieuwe paus Franciscus. Toen hij sprak over de liefde en barm­har­tig­heid van God zijn vele mensen weer gaan biechten.

Maria is een eenvoudige gelovige vrouw. Zij leert ons te geloven en te vertrouwen. In dit kader heb ik nog verteld van een vrouw die ik heb gekend en die vier zonen verloor - allen in de leeftijd van rond de 45 jaar - door een erfelijke ziekte. Ieder ochtend was zij in de Mis, iedere ochtend zag je haar een kaarsje opsteken bij Maria. Zij had kunnen zeggen: Wie is die lelijke God die mij zoiets aandoet? Maar je kunt dan ook zeggen en beleven: Als ik nu mijn geloof niet had gehad... en ook al begrijp je het "waarom?" helemaal niet, proberen te vertrouwen dat er wel een antwoord is....

Terug