Arsacal
button
button
button
button


Pastoor Samuel Marcantognini behaalt licentiaat in Liturgie

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 mei 2013 - 134 woorden
Pastoor Samuel Marcantognini behaalt licentiaat in Liturgie

Onlangs is pastoor Samuel Mar­can­tog­nini van de Alkmaarse Maria-pa­ro­chie af­ge­stu­deerd aan het Instituut voor Li­tur­gische Pas­to­raal ‘Abbazia di S. Giustina’ te Padua in Italië, dat geïncorporeerd is in de facul­teit voor gewijde Theo­lo­gie van het Pau­se­lijk Atheneum ‘Sant’ Anselmo’ in Rome.

Gisteren, 28 mei, pre­sen­teerde hij mij zijn licentiaatsscriptie die gaat over de visie van de we­reld­wijd verspreide Nieuwe Kate­chis­mus uit de zesti­ger jaren op de Eucha­ris­tie en de impli­ca­ties voor de li­tur­gische pas­to­raal in Neder­land.

Hij heeft aan dit instituut ‘summa cum laude’ het licentiaat in de Theo­lo­gie behaald met een speciali­sa­tie in li­tur­gische pas­to­raal. De studieuze pres­ta­tie is bij­zon­der knap omdat hij de studie in deel­tijd heeft volbracht en alleen wat extra assis­tentie heeft gehad voor het pa­ro­chie-werk in Alkmaar Noord en Oudorp.

Terug