Arsacal
button
button
button


Pastoor Samuel Marcantognini behaalt licentiaat in Liturgie

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 mei 2013
Pastoor Samuel Marcantognini behaalt licentiaat in Liturgie

Onlangs is pastoor Samuel Marcantognini van de Alkmaarse Maria-parochie afgestudeerd aan het Instituut voor Liturgische Pastoraal “Abbazia di S. Giustina” te Padua in Italië, dat geïncorporeerd is in de faculteit voor gewijde Theologie van het Pauselijk Atheneum "Sant'Anselmo"in Rome.

Gisteren, 28 mei, presenteerde hij mij zijn licentiaatsscriptie die gaat over de visie van de wereldwijd verspreide Nieuwe Katechismus uit de zestiger jareop de Eucha­ris­tie en de impicaties voor de liturgische pastoraal in Nedelrand.

Hij heeft aan dit instituut “summa cum laude” het licentiaat in de Theologie behaald met een specialisatie in liturgische pastoraal. De studieuze prestatie is bijzonder knap omdat hij de studie in deeltijd heeft volbracht en alleen wat extra assistentie heeft gehad voor het parochie-werk in Alkmaar Noord en Oudorp.

Terug