Arsacal
button
button
button
button


Ds. Jurjen Beumer overleden

Grondlegger en directeur van “Stem in de stad”

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 juni 2013 - 180 woorden
gebedsmoment in de kapel van Stem in de Stad na het overlijden van Jurjen Beumer
gebedsmoment in de kapel van Stem in de Stad na het overlijden van Jurjen Beumer

Tijdens mijn bezoek aan "Sint Antonius kookt" in het gebouw van "Stem in de stad" bereikte ons het bericht dat ds. Jurjen Beumer, grondleg­ger en directeur van "Stem in de stad", oecu­me­nisch diaco­naal werker en schrijver van vele vooral be­zin­nende publi­ca­ties, na een lan­gere tijd van ziekte, in zijn slaap is overle­den.

Hij heeft zich heel bewust voor­be­reid op het moment dat de Heer hem naar huis zou halen. Na afloop van de maal­tijd werd met de aanwe­zige betrok­ke­nen en vrij­wil­li­gers een moment van be­zin­ning, stilte en gebed ingelast in de pas ingewijde oecu­me­nische kapel/gebeds­ruim­te van “Stem in de stad”.

In dank voor wat Jurjen Beumer heeft gedaan voor de mensen voor wie nau­we­lijks plaats is in onze samen­le­ving, voor de bezieling en naasten­liefde die sprak uit wat hij heeft gedaan, willen we God danken en hem aanbevelen aan die Vader en Heer die alles tot vol­tooi­ing brengt. Moge hij in de vrede bij God zijn. Heer, geef, hem de eeuwige rust en schenk troost en kracht aan zijn naaste familie en vrien­den die hem zeer missen!

Terug