Arsacal
button
button
button


Vormsel in Blaricum en WJD-ontmoeting in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2013
ingang van het Julianaklooster in Heiloo
ingang van het Julianaklooster in Heiloo

Gelukkig zijn er ook heel wat bewust gelovige jongeren in ons bisdom, al mochten dat er natuurlijk nog veel meer zijn! Zondag mocht ik in Heiloo de heilige Mis vieren met de jongeren die naar de Wereld­jonge­ren­dagen gaan.

In Blaricum mocht ik op zaterdag­avond 8 juni het heilig vormsel toedienen aan 27 jongeren - de meesten waren zo rond de vijftien, zestien jaar, schat ik - afkomstig uit de praochies van Blaricum zelf (tien jongeren), Naarden (elf jongeren) en Laren (zes jongeren). Zij hadden zich gedurende lange tijd goed en bewust op deze stap voorbereid en in de preek en de gebeden hebben we hen uitgenodigd zich heel hun leven open te stellen voor de werking van de heilige Geest in hun leven, want over het algemeen wil God het goede met ons samen doen en is het dus van het grootste belang dat we ons voor Hem open stellen om steeds beter te kunnen begrijpen wat de weg is die Hij met ons wil gaan.

In Heiloo waren zestig jongeren bijeen voor een weekend ter voor­be­rei­ding van de reis Beleef je geloof naar Fortaleza (het Alleluja-jongerenfestival) en Rio de Janeiro (Wereld­jonge­ren­dagen) met een afsluiting in Aparecida (een Maria-bedevaart­plaats). Aan deze reis doen zo'n 66 jongeren in totaal mee. Daarnaast worden nog andere reis-programma's aangeboden, maar het merendeel van de jongeren van het bisdom Haarlem-Amsterdam gaat met deze reis mee.

Ze hebben met elkaar een goed en inspirerend weekend gehad, zo hoorde ik van de jongeren. Ter afsluiting mocht ik met hen de heilige Eucha­ris­tie vieren in het Juliana­klooster in Heiloo, ons Diocesaan Missionair centrum.

In de preek stond ik stil bij de twee processie, de twee optochten in het evangelie van deze zondag: de tocht naar Jeruzalem van Jezus en de apostelen, die een weg is die wel door het kruis gaat maar naar het leven leidt, en de tocht met de dode jongeling van Naïm, die de enige zoon was van zijn moeder die weduwe was. Die vrouw had dus helemaal niets meer, geen enkele stuen op aarde: haar man en haar enige zoon waren weg. En op dat moment raakte Jezus de baar met het lichaam van haar zoon aan en bracht hem weer tot leven.

Zo is het ook vaak in ons eigen leven dat we onze eigen onmacht moeten gaan ervaren, het einde van onze menselijke mogelijkheden - en dat is een reëele, werkelijke ervaring, want we zijn nu eenmaal beperkte, sterfelijke mensen - om open te worden voor de ontmoeting met God, zodat Jezus Zijn hand op ons kan leggen en ons tot leven kan brengen.

We hopen van harte dat alle jongeren die naar Brazilië gaan een onvergetelijk mooie wereld­jonge­ren­dagen zullen beleven!

Terug