Arsacal
button
button
button


Priesters met elkaar in gesprek

Priesterontmoeting in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 juni 2013
in de pauze
in de pauze

Vrijdag 21 juni werd in Heiloo de ontmoetingsdag voor de actieve priesters gehouden. Deze dag die een initiatief is van de priesterraad is, wordt voor de derde keer gehouden en de bedoeling ervan is de priesters gelegenheid te geven met elkaar in gesprek te gaan rond thema's die hen allen bezig houden.

Dit keer lag de nadruk op de regio-vorming en de fusies van parochies, een proces dat veel energie van de priesters vraagt. Het thema werd ingeleid door de heer Paul Donders van Xpand die een traject schetste van begeleiding voor de geloofs­ge­meen­schap die een overgang moet maken naar een fusie-situatie. Hij schetste die overgang als het oversteken van een zee en trok ook de vergelijking van wie in een fusieproces zit met de verspieders van het beloofde land die veel beren op de weg zagen, terwijl anderen juist de voordelen van dat beloofde land verwoordden.

Wat verdient de aandacht van - onder meer - de priester in zo'n proces? Wie verandering wil, maakt zich zelden populair. Daarna heb ik zelf nog wat informatie gegeven over de voortgang van de behandeling van het seksueel misbruik en het voorkomen ervan. De Nederlandse bis­schop­pen zullen onder meer de verplichting invoeren - zoals maat­schap­pe­lijk steeds meer gebruik wordt - om een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen voor wie met financiën, afhankelijke of minderjarige personen omgaat.

Voorts werd er samen gebeden (de vespers) en gegeten.... Het was een zinvolle en gezellige middag waaraan zo'n veertig priesters hebben deelgenomen.

Terug