Arsacal
button
button
button
button


Ontmoeting met Sint Jan

tentoonstelling en boek verzorgd door Leo Janssen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 23 juni 2013 - 105 woorden
Ontmoeting met Sint Jan

In het Brinkhuis naast de basilie in Laren is een ten­toon­stel­ling ingericht met schil­derijen van de Sint Jans­pro­ces­sie door allerlei ver­schil­lende kunste­naars. Daarbij is een boek ge­pu­bli­ceerd waarin deze schil­derijen zijn afge­beeld: “Ont­moe­ting met Sint Jan. De pro­ces­sie ver­beeld. Schil­derijen, pastels en foto’s”.

Op de dag van de Sint Jans­pro­ces­sie heb ik samen met burge­mees­ter Elbert Roest en zijn echt­ge­note het prach­tige Brinkhuis en de ten­toon­stel­ling bekeken. Op de foto ziet U ons bij de ten­toon­stel­ling samen met de heer Leo Janssen en met het (gele) boek in mijn han­den.

De moeite waard om er eens een kijkje te gaan nemen!

Terug