Arsacal
button
button
button
button


Vier diakenkandidaten tot lector aangesteld

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 juni 2013 - 167 woorden
groepsfoto na afloop van de plechtigheid
groepsfoto na afloop van de plechtigheid

Woens­dag 26 juni waren er opnieuw aan­stel­lingen in de kapel van De Tilten­berg. Vier diaken­kan­di­da­ten vanuit het militair or­di­na­ri­aat ont­vingen de aan­stel­ling tot lector. Namens de leger­bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt, die nog niet voldoende her­steld is om weer publieke plech­tig­he­den te doen, mocht ik de aan­stel­lingen ver­rich­ten. Het betrof drs. Matthijs Kronemeijer, Marinus Lieshout, drs. ing. Niels Morpey en Thomas van der Woude.

In de homilie heb ik stil­ge­staan bij de bete­ke­nis van het lec­to­raat en de wor­tels die deze vroe­gere lagere wij­ding heeft in de jonge kerk. De lector is ge­roe­pen meer te leven vanuit de heilige Schrift, om zijn hart te laten omvormen door het Woord van God en zo een goede boom te zijn, die goede vruchten draagt.

Op de foto staan de nieuwe lectorenj tezamen met de echt­ge­notes die aanwe­zig waren, de hoofdkrijgs­mach­taal­moe­ze­nier diaken Jules Post, de rector van de Tilten­berg, drs. G. Bruggink en drs. D. Wienen, de studie­lei­der van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut waar de kan­di­da­ten hun vor­ming en toelei­ding ont­van­gen.

Terug