Arsacal
button
button
button


Felicitaties voor eerste Koptisch Orthodoxe bisschop van Nederland

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 juni 2013
tijdens de intronisatie
tijdens de intronisatie

Donderdag­avond 27 juni werd in Amsterdam de eerste bisschop van het nieuw opgerichte Koptisch Orthodoxe bisdom van Nederland in een feestelijke plechtigheid geïntroniseerd: Z.E. bisschop anba Arseny.

Namens het bisdom Haarlem-Amsterdam en de bisschop, mgr. dr. J.M. Punt, was ik hierbij aanwezig, maar er was daarnaast nog een goed aantal andere vertegen­woor­digers vanuit de katholieke kerk: Vader Abt. G. Mathijsen, de pastoor van Amsterdam-Noord N. van der Peet, pater Th. van Adrichem van de Fran­cis­ca­nen, H. van Hout van de Raad van Kerken en verschillende anderen.

Uit heel Europa en Egypte waren mede-bisschopen van de Koptische Kerk gekomen om hun medebroeder te introniseren, die in de grote Sint Marcus­kathe­draal in Caïro tot bisschop was geconsacreerd. De jongeren van de Koptische gemeen­schap besloten de viering met een feestelijk lied.

Het katholieke bisdom Haarlem-Amsterdam heeft altijd een goede band en samen­wer­king gehad met de Koptische christenen. Zo stelde bisschop, mgr. Punt, zijn kathedraal ter beschikking toen paus Shenouda, hoofd van de Koptische kerk, zijn gelovigen kwam bezoeken. De Koptische geestelijke en gelovigen nemen jaarlijks deel aan de Amsterdamse sacramentsprocessie, wat zeer gewaardeerd wordt door de katholieken.

Van harte feliciteren we de eerste, nieuwe bisschop van het Koptische Orthodoxe bisdom, Z.E. bisschop anba Arseny met de heugelijke dagen van zijn consecratie en intronisatie en wensen hem een gezegend en vruchtbaar herder­schap toe!

Terug