Arsacal
button
button
button
button


Eerste diakenwijding van Tiltenberg voor bisdom Groningen-Leeuwarden

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 juni 2013 - 188 woorden
Met de nieuwe diaken na de wijding
Met de nieuwe diaken na de wijding

Op het hoog­feest van de apos­te­len Petrus en Paulus werd tij­dens een zeer fees­te­lij­ke en goed ver­zorgde pontificale heilige Mis in de volle Sint Boni­fa­tius­kerk te Leeu­war­den Sander Zwezerijnen tot diaken gewijd door mgr. G. de Korte. Hij is de eerste se­mi­na­rist van De Tilten­berg die voor het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den tot diaken wordt gewijd.

Ik was door de wij­de­ling gevraagd te con­ce­le­breren en de diakenstola op te leggen. Het is voor mij altijd een bij­zon­dere gebeur­te­nis iemand die ik zolang heb mogen be­ge­lei­den in het semi­na­rie tot de heilige wij­dingen te zien komen. Sander had ook veel jon­ge­ren uit­ge­no­digd die onder meer de gaven aandroegen en op het einde van de vie­ring sprak de nieuwe diaken de jon­ge­ren met name toe en nodigde hen uit om erover na te denken en te bid­den om Jezus te volgen en hun leven aan Hem te geven en daarbij ook na te denken en te bid­den over de moge­lijk­heid om pries­ter te wor­den. Mgr. De Korte hield in een treffende homilie de wij­de­ling de beide heiligen voor als model en fun­dament.

In januari zal Sander tot pries­ter wor­den gewijd, Deo volente.

Terug