Arsacal
button
button
button
button


Drie priesters overleden....

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2013 - 183 woorden
Bloemen bij de uitvaart van pastoor Woolderink op de trappen van het altaar
Bloemen bij de uitvaart van pastoor Woolderink op de trappen van het altaar

Deze week zijn ver­schil­lende pries­ters overle­den: pater W.A. Keijzer scj, die ver­schil­lende jaren in Am­ster­dam heeft gewerkt, en pastoor J.H.M. Koopman, die onder meer in Hilversum werkte. Beide pries­ters waren reeds lan­gere tijd met emeritaat maar zij wor­den met liefde her­dacht en ook in de heilige Mis die naar moge­lijk­heid dage­lijks in het bis­schops­huis wordt gevierd, is voor hen gebe­den. Tevens is pastoor J.G.A. Wool­derink CSSp overle­den.

Hij was tot zijn dood de pastoor van Uithoorn, Nes aan den Amstel en De Kwakel. Onder grote belang­stel­ling van pa­ro­chi­anen, mede­broe­ders, familie en beken­den - de kerk was vrijwel helemaal vol - werd op zater­dag 6 juli zijn uit­vaart gevierd.

In alle drie de kerken is een ge­dach­te­nis­kruisje aan­ge­bracht, maar de mensen van deze pa­ro­chies - waar ik vaak mocht assis­te­ren - zullen hem zeker niet vergeten. De pa­ro­chie blijft gelukkig niet lang verweesd achter: kort voor zijn over­lij­den werd bekend dat de bis­schop twee pries­ters heeft benoemd: pastoor drs. lic. Samuel Mar­can­tog­nini en kape­laan Henri Rivas, die bei­den bij de uit­vaart con­ce­le­breer­den en op 1 sep­tem­ber in deze pa­ro­chies zullen beginnen.

Terug