Arsacal
button
button
button


...naar de wereldjongerendagen...

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 juli 2013
...naar de wereldjongerendagen...

Zaterdag 20 juli vertrek ik - Deo volente - naar Rio de Janeiro om aan de wereld­jonge­ren­dagen deel te nemen en een van de catecheses te verzorgen. De deelnemers aan de reis “Beleef je geloof” die door de bisdommen Utrecht en Haarlem-Amsterdam is georga­ni­seerd en waaraan de meeste wjd-gangers uit het bisdom Haarlem-Amsterdam deelnemen, is momenteel in het warme Fortaleza in het noorden van Brazilië waar zij een voor­pro­gramma hebben en deelnemen aan een festival dat daar wordt georga­ni­seerd. Meer hierover en de nodige foto's zijn te vinden op de website www.jongkatholiek.nl, ook te bereiken via de website van het bisdom.

De catechese die ik hoop te geven gaat over leerling zijn van Christus - één van de drie thema's die door de organisatie van de wjd zijn voorzien - en zal plaats vinden op de tweede van de drie catechesedagen. Die dag zal ik ook celebrant zijn in de Mis van het feest van de apostel Jakobus (25 juli) en de preek houden.

Ik hoop dat de jongeren heel inspirerende, mooie dagen zullen hebben samen met zoveel jongeren uit andere landen en met onze nieuwe paus Franciscus!

Terug