Arsacal
button
button
button


Aankomst in Rio

nieuws - gepubliceerd: maandag, 22 juli 2013
Mgr. Mutsaerts en Marc Bollerman bij de kathedraal van Rio
Mgr. Mutsaerts en Marc Bollerman bij de kathedraal van Rio

Zaterdag­avond zijn we in Rio aangekomen na een voorspoedige reis. De bis­schop­pen die catechese geven zitten in twee hotels en langzamerhand zie ik het hotel volstromen met bis­schop­pen uit alle delen van de wereld, waaronder ook ver­schil­lende die ik heb leren kennen op de bisschops­cursus waar nieuwe bis­schop­pen aan deel moeten nemen.

De Neder­landse groep zit op een lokatie, zo’n uur rijden uit het centrum. Het is een school met een mooie kapel. Verder zijn de voorzieningen daar gewoon WJD-simpel. Gisteren hebben we er de Mis gevierd met de Neder­landers die er al waren, met name de mensen van de Suriname-reis van het bisdom Rotterdam en Breda waaraan ook enkele jongeren uit ons bisdom deelnemen.

Marc Bollerman van Jong Katholiek / de kerkprovincie vergezelt Mgr. Mutsaerts en mijzelf en leidt de logistiek. Alle Bis­schop­pen die een functie hebben in de WJD zijn samengebracht in twee hotels zodat de grote logistieke operatie van vervoer naar de ver­schil­lende onderdelen van het pro­gram­ma, accreditatie en natuurlijk de mededelingen zo snel en effectief mogelijk gedaan kunnen worden. Voortdurend zie ik wat een ongelooflijke, enorme organisatie er nodig is. Men rekent op dit moment op zo' n 1,5 miljoen mensen bij de slot­viering.

Op 22 juli heb ik de Mis gevierd met de jongeren en gepreekt over Maria Magdalena naar aanleiding van het paasevangelie waar in de Heer aan Maria Magdalena verschijnt. Zoals zij worden we uitgenodigd onze emoties en gevoelens niet zomaar te volgen maar ze te bevrijden van ik-gerichtheid en ze vruchtbaar te maken voor onze naaste: onze ergernis en woede kan worden tot inzet voor gerechtigheid, ons verlangen naar liefde en verliefdheid kan worden omgebogen naar dienst­baar­heid, zoals de tranen van Magdalena en haar verlangen Jezus vast te houden, werden gericht op het brengen van het goede nieuws van de verrijzenis aan de leerlingen...

Terug