Arsacal
button
button
button
button


Eerste catechesedag

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 juli 2013 - 285 woorden
Eerste catechesedag

De ope­ningsmis op het strand van Copacabana is door de jon­ge­ren zeer ge­waar­deerd. Er waren meer dan 500.000 jon­ge­ren aanwe­zig ondanks het niet zo gewel­dige weer: een tame­lijk aan­hou­dende motregen. Maar de sfeer was er en alles was zeer goed ver­zorgd: het geluid, de vertaling die op de piepkleine radiootjes goed gevolgd kon wor­den, de prach­tige zang, de beeldschermen en de mooie gewa­den. Voor Neder­land kwam er nog een verheugend bericht bij: Annemarie Scheer­boom mag de paus welkom heten. Mgr. Mutsaerts gaf een mooie catechese over de hoop.

Meer dan 500 bis­schop­pen waren bij de ope­ningsmis aanwe­zig die werd gece­le­breerd door kar­di­naal Orani Joao Tempesta van Rio. Ondanks de regen was het een mooi begin. Ook op de eerste catechese­dag, 24 juli, viel er nog wel wat regen. De ver­wach­tingen voor zater­dag en zon­dag zijn gelukkig goed.

Vanmorgen hield Mgr. Mutsaerts een eerste catechese over de hoop die hij aan de hand van ver­schil­lende verhalen beschreef als de gave om alles met een ander per­spec­tief te bekijken. Uit­ein­de­lijk is dat na­tuur­lijk het per­spec­tief van het eeuwig leven, maar in dit ver­band stond Mgr. Mutsaerts ook lan­ger stil bij de biecht waarin we de zonde niet als een let­ter­lijke dood­doe­ner zien maar als een kans om ver­ge­ving te ont­van­gen en een nieuwe start te maken.

in de lobby van het hotel waar de bis­schop­pen logeren gaf de bis­schop-referent voor de jon­ge­ren - Mgr. Mutsaerts dus - een inter­view aan het ANP en Annemarie Scheer­boom, die de paus mag toespreken als welkom - zij is de nieuwe hoofd­re­dac­teur van Omega - stond een hele reeks media te woord over de ins en outs van haar uit­ver­kie­zing.

Morgen, 25 juli, zal ik -Deo Volente- de catechese geven over het leer­ling-zijn van Christus.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug