Arsacal
button
button
button
button


Culturele avond en tweede catechesedag

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 juli 2013 - 174 woorden
Culturele avond en tweede catechesedag

Vele bis­schop­pen waren woens­dag­avond aanwe­zig bij een culturele avond, samen met vele andere WJD-gan­gers. Het concert van een groot koor met orkest gaf ver­schil­lende werken ten beste van Bra­zi­li­aanse com­po­nisten en werd besloten met de WJD-hymne en een kort geloofs­ge­tui­ge­nis van de dirigent.

Donder­dag 25 juli feest van de heilige Jacobus heb ik de catechese mogen geven voor de jon­ge­ren over het leer­ling zijn van Christus en de Mis gece­le­breerd. De catechese en de preek zal ik bij terug­komst in Neder­land op de web­si­te plaatsen.

We hebben bij­zon­der gebe­den voor de slacht­of­fers van de ramp bij Santiago de Compostela. Vannacht hebben de jon­ge­ren het beeld van Christus dat boven Rio uittorent, bekeken met het uit­zicht over de stad. Het was een bij­zon­dere erva­ring, also Christus temid­den van Zijn leer­lin­gen opsteeg naar Zijn Vader.

Terwijl ik dit schrijf, komt de bus aan bij het hotel om ons naar de Copacabana te brengen voor de wel­komst­cere­mo­nie met de paus, die na een bezoek aan Aparecida, een favela, een zie­ken­huis en meer, nu gaat deel­ne­men aan de WJD.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug