Arsacal
button
button
button


Derde catechesedag en kruisweg op de WJD

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 juli 2013
Derde catechesedag en kruisweg op de WJD

Vrijdag 26 juli was de derde en laatste catechesedag met als thema: ‘Gaat uit onder alle volkeren en maakt hen tot mijn leerlingen’. Dit missio­naire thema nam Mgr. E. De Jong voor zijn rekening. Ook deed Annemarie Scheerboom even verslag van haar ontmoeting met de paus. ’s Middags volgde een kruisweg met 1,5 miljoen deelnemers!

Het thema van de evan­ge­li­sa­tie werd door Mgr. De Jong met heel veel goede punten toegelicht; concreet verwees hij naar de oikos methode. Een deelnemer die bij San Egidio is verwees naar praktisch sociaal werk als middel ook om de bood­schap van het evangelie over te brengen.

Annemarie Scheerboom straalde nog van geluk toen ze vertelde over haar ontmoeting met de paus nadat zij een welkomstwoord had mogen spreken. De paus vroeg haar in het Neder­lands: "Hoe gaat het"? Heel bijzonder!

De kruisweg 's middags was dat ook. Die begon met de aankomst van paus Franciscus die door de menigte reed. Weer viel op hoeveel hartelijke aandacht hij voor mensen heeft. Hij is daarin echt een voorbeeld. De Via crucis was verder zeer goed verzorgd en inspirerend.

de paus vroeg de jongeren uitdrukkelijk: wie wil je zijn? Pilatus' die zijn handen in onschuld wast, zich niet engageert en daarmee het kwaad mogelijk maakt, of Symon van Cyrene die het kruis helpt dragen, of Maria...?

En tenslotte liep het met het verkeer - ondanks de toegenomen drukte - beter dan de dag ervoor: de bis­schop­pen waren vrij vlot heen (in 5 kwartier) en terug (half uur) gebracht! Zaterdag 27 juli hebben de aanwezige bis­schop­pen ’s morgens de Mis met de paus.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug