Arsacal
button
button
button
button


Mis van de bisschoppen met de paus

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 juli 2013 - 148 woorden
Mis van de bisschoppen met de paus

Op zater­dag­mor­gen vierde de paus een Mis in con­ce­le­bra­tie met de bis­schop­pen in de ka­the­draal van Rio. Zo'n 650 bis­schop­pen namen eraan deel.

In zijn preek hield de paus de bis­schop­pen voor dat zij drie­vou­dig ge­roe­pen zijn en dat het heel be­lang­rijk is die roe­ping dank­baar in her­in­ne­ring te brengen: de roe­ping om Jezus te volgen, om te mis­sio­ne­ren en om te ont­moe­ten. Onder die laatste roe­ping verstond de paus ook de roe­ping om te luis­te­ren, tijd te ‘verliezen’ voor anderen en gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding waar de paus veel waarde aan hecht.

Het was een mooie, een­vou­dige plech­tig­heid en we kon­den de paus van dichtbij zien. Gelukkig wordt het weer nu netter, al viel van­mor­gen nog een buitje. De jon­ge­ren zijn intussen be­gon­nen aan de (nu 9 km lange) pelgrims­tocht Naar Copacabana, het strand van Rio waar van­avond de wake en morgen de slui­ting van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen zullen zijn.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug