Arsacal
button
button
button
button


Grootste WJD sinds Manilla

Paus Francisus vraagt jongeren missionarissen te zijn

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 28 juli 2013 - 192 woorden
Grootste WJD sinds Manilla

Meer dan drie miljoen mensen woon­den een in­druk­wek­kende heilige Mis met paus Fran­cis­cus bij. De paus zond de jon­ge­ren uit met de bood­schap: Ga uit zon­der vrees om dienst­baar te zijn en in je woor­den en daden het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen.

Op zon­dag 28 juli vond op het strand van Copocabana in Rio de slot­vie­ring plaats van de wereld­jon­ge­ren­da­gen 2013. Het werd opnieuw een prach­tige erva­ring. Of alle jon­ge­ren iets hebben kunnen zien op de schermen is wel een vraag want er waren er veel meer dan verwacht. Een week gele­den rekende men met 1.5 miljoen jon­ge­ren, in feite was het aantal meer dan het dubbele!

De organi­sa­tie was, ondanks het feit dat men snel en kort tevoren van locatie had moeten ver­an­de­ren, heel goed, voor zover ik kon con­sta­te­ren. De paus hield opnieuw een zeer aan­spre­kende homilie die de jon­ge­ren een dui­de­lijke Zending gaf om zelf missio­nair te wor­den.

Aan het eind van de Mis werd aan­ge­kon­digd dat de volgende WJD in Krakau zullen zijn, plaats van Johannes Paulus II en zuster Faustina en de god­de­lijke barm­har­tig­heid. Kar­di­naal Dziwizs van Krakau was de hele week al aanwe­zig geweest en het gerucht had dui­de­lijk gecirculeerd.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug