Arsacal
button
button
button


Groot succes van WJD

nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 juli 2013
Groot succes van WJD

De Wereld­jonge­ren­dagen hebben in Brazilië en in het bijzonder in Rio een positieve indruk gemaakt. De prefectuur van Rio schat dat bij de vigilie 3 miljoen mensen waren, bij de slotmis nog een half miljoen meer waarmee deze WJD de grootste was na Manilla. Wat viel er verder op?

De opbrengst voor Rio wordt door de universidade Federal Fluminense (UFF) op rond de 1,8 miljard Reais, ongeveer 600 miljoen euro geschat. Dat zou 17 keer zoveel zijn als bij de wereldcup. Daar staan bovendien veel geringere kosten tegenover: volgens bepaalde bronnen zijn de kosten van de WJD tien keer lager dan die van het komende voetbalevenement. Het Bezoek van de paus heeft echter vooral in geestelijk opzicht veel goed gedaan.

hoogte­punten waren - behalve de slot­viering - de kruisweg die prachtig verzorgd was en de vigilie met enkele mooie getuigenissen en bijzondere acts. Voor mijzelf was de heilige Eucha­ris­tie met de bis­schop­pen zeker een hoogtepunt.

De meest ‘politieke’ uitspraak van de paus ging over de demonstraties van de laatste maanden. Hij riep op tot een constructieve dialoog. Wat me sterk opviel in alle woorden van de paus is zijn grote vermogen tot menselijke nabijheid en tot het spreken van een woord dat de harten weet te raken en de liefde voor Christus bij je doet binnenkomen en je helpt om nieuwe stappen te zetten op de weg van de navolging van Christus. Wees missionair in je eigen omgeving! Wees niet bang het geloof te beleven en zorg dat je het in daden van naasten­liefde en nabijheid uit, zo zou men de fundamentele bood­schap van de paus kunnen samenvatten.

De weerklank die de paus vindt, komt ook tot uiting in het feit dat maar liefst vier Latijns-Amerikaanse staatshoofden naar de slot­viering op het strand waren gekomen: Argentinië, Bolivia, Suriname en natuurlijk Brazilië zelf waren met hun presidenten te­gen­woor­dig.

De mensen van Rio hebben de pelgrims hartelijk welkom geheten; er waren enkele kleinere protesten, maar dat heeft niet gestoord. Ook de vrijheid van meningsuiting is tenslotte een groot goed! 60.000 vrijwilligers hebben zich met hart en ziel ingezet om de WJD goed te laten verlopen. Heel veel dank aan hen en aan heel de organisatie. Obrigado!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug