Arsacal
button
button
button


Bijna 2000 roepingen op bijeenkomst Neocatechumenale Weg

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 30 juli 2013
Bijna 2000 roepingen op bijeenkomst Neocatechumenale Weg

Meteen na de wereld­jongeren­dagen hield de Neo­cate­chumenale Weg een roepingen­bijeen­komst voor de jongeren die de Weg volgen. Er waren er meer dan verwacht: zo’n 80.000! En er stonden er bijna 2000 op om te laten weten dat zij zich geroepen voelden tot het Priester­schap of het religieuze leven.

De bijeenkomst werd gehouden in Riocentro, een grote congreshal waar paus Franciscus de dag ervoor de vrij­willigers had ontmoet die zich voor de WJD hadden ingezet. Maar de hal bood ‘slechts’ plaats aan 35.000 jongeren zodat de andere 45.000 alles buiten via beeld­schermen moesten volgen.

Kiko Arguello hield een catechese en er was een woord­viering die door de aarts­bisschop van Rio de Janeiro geleid werd. Ook hij en de andere aanwezige kardinalen spraken de jongeren toe, kardinaal O’Malley van Boston deed dat in perfect Portugees! Mgr. A. Leobard, de aarts­bisschop van Mechelen-Brussel was een van de aanwezigen. Kardinaal Schoenborn deed een oproep om mis­sio­na­rissen voort China.

Tot slot werden de aanwezige jongeren - volgens gebruik in de Neo­cate­chumenake Weg - opge­roepen om op te staan en naar voren te komen als zij roeping voelden om priester of religieus te worden, om hun leven aan God te geven.

Honderden jongeren stonden op, volgens iemand van de organisatie waren het er bij elkaar tegen de 2000! In ieder geval een indruk­wekkende massa die naar voren kwam, sommigen zeer geëmo­tioneerd. Zij ontvingen de zegen van de aanwezige bis­schop­pen (zie de foto’s).


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug